Hjælp os til at blive endnu bedre.

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det ikke sker for andre.

For yderligere information, klik på nedenstående link vedr. utilsigtede hændelser:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx