Hvis du ikke er i stand til at komme på klinikken, kan vi tilbyde behandling i eget hjem.

Din læge kan vurderer fysioterapi i hjemme, skal være en del af behandlingen, så vil lægen lave en henvisning til dette og du kan få delvist eller fuld dækket udgifterne.  Ved hjemmebehandling opkræves der km tillæg, 3,56 kr/km, som i de fleste tilfælde er egenbetaling.

Vi tilbyder behandling og/eller træning i eget hjem, plejehjem og instutioner.

Behandling i hjemmet består ofte af

  • Funktionel træning. Træning med henblik på at vedligeholde daglige funktionsniveau: Gangfunktion, forflytninger samt styrke og balance.
  • Manuel behandling.
  • Kontrakturprofylakse og mobilisering af sengeliggende.
  • Smertelindring.