Vi har aftale med kommunerne, så har du en genoptræningsplan (GOP) fra sygehuset og kan din kommune ikke tilbyde dig behandlingsopstart inden 7 dage, kan du vælge at få behandling hos os.

Se yderligere på https://mingenoptraening.dk/frontpage