Individuel sansemotorisk undersøgelse/træning for børn 0-10 år.

Sansemotorisk undersøgelsesforløb af 4,5 timer – 3250 kr.:

 • Forældresamtale (uden barn) 1,5 time
 • Undersøgelse af barnet 1 time
 • Tolkning og udarbejdelse af træningsforløb 1 time
 • Opfølgende forældresamtale 1 time

Efterfølgende træningsforløb

1 individuel børnetræning time: 600 kr.
5 individuelle børnetrænings timer 2800kr.

Mulighed for selvtræning alene med sit barn i motorikrummet 10 x af 1 time, 1000 kr

Man får hver gang nye træningsøvelser med hjem. Efter 5 træningstimer gen-undersøger jeg barnet.
Hvor mange timer der er behov for er individuel. Det afhænger af barnets udfordringer og hvor store de er, hvor meget hjemmetræning man får udført.
Hjemmetræningen vil tage udgangspunkt i det enkelte barn og i tæt dialog med forældrene.

Hvordan kan sansemotoriske udfordringer vise sig igennem barnets adfærd?

Det lille barn:

 • Græder meget
 • Svært ved at falde til ro ved amning/putning
 • Sover klatvis/uroligt – vågner nemt/ofte
 • Sløvt
 • Undgår øjenkontakt
 • Bryder sig ikke om kropskontakt
 • Svær at trøste
 • Spiser ensartet
 • Bider, slår eller sparker
 • Pylret

 

Det lidt større barn:

 • Sent udviklet motorisk
 • Følsom overfor lys, lyde, lugte
 • I bevægelse hele tiden – svært ved at sidde stille
 • Stille, forsigtig og meget tilbageholdende
 • Svær at begejstre og komme i kontakt med
 • Trækker sig i store forsamlinger
 • Falder ofte – støder ind i ting
 • Dårlig balance
 • Virker træt og uoplagt
 • Tøj genere – det strammer/kilder eller kradser
 • Bryder sig ikke om at få tøjet af/på
 • Bryder sig ikke om at komme i bad/blive friseret
 • Kræsen – generes af konsistens, smag og lugt

Skolebarnet:

 • Svært ved at følge med
 • Urolig og ukoncentreret
 • Sløv
 • Svært ved at indlære
 • Kommer i mange konflikter med lære og kammerater
 • Trækker sig fra sociale sammenhænge

 

Mange af tegnene ses i alle aldre og der kan være mange andre tegn. Ikke 2 børn er ens.

Hvis du kan nikke genkendende til noget af ovenstående, kan dit barn have sanseintegrations vanskeligheder. Det gode er, at det er aldrig for sent at tage fat i det – jo før man får det afdækket jo bedre. Jo færre dårlige oplevelser kan vi skåne barnet for.

Jeg tager udgangspunkt i hvert enkelt barn og de forudsætninger/udfordringer det har med sig. Så aftaler vi, hvad der er bedst for jeres barn og jer. Det er vigtigt for mig, at i som forældre er trygge og har tillid til mig. Derfor vil den træning jeg anbefaler også tage udgangspunkt i den hverdag barnet er en del af, så er der, i min optik, størst chance for succes.

Kontakt klinikken direkte for tidsbestilling eller skriv direkte til Vinni vinniwibroe@gmail.com