Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er til udvalgte patientgrupper med varige og kroniske lidelser. Det kan være sygdomme som sclerose, parkinson, følger efter blodpropper/hjerneblødning og mange andre sygdomme. Der er godt 40 forskellige diagnoser under den vederlagsfri ordning, nogle kræver man er svært fysisk handikappet (defineres ved man er afhængig af et hjælpemiddel eller personlighjælp inden for 24 timer) andre kan man få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi blot ved at have diagnosen. Læs mere om adgang og diagnoser her 

Fællesnævneren for alle diagnoserne inden for den vederlagsfri ordning er, at det er træning, som er det forskning viser som den rette behandling til diagnoserne. Det der er vores opgave som fysioterapeuter, er at udvælge den rette træning, mængde og niveau samt progredierer dette, så den enkelte får størst mulig effekt af sin indsats. Træningen foregår som oftes på hold, nogle kan der være 8 på og andre hold består blot af 3 personer, hvor man træner mere hver for sig med fysioterapeuten der veksler mellem de 3 deltagere.

Træning kan i nogle få tilfælde suppleres med individuel behandlingen

Fysioterapi skal altid have et mål, vederlagsfri fysioterapi skal altid have et funktionelt mål (øge gangdistance, kunne rejse sig fra stol, kunne komme ud af seng etc.) Vederlagsfri fysioterapi skal være rettet mod den funktionsnedsættelse som den givende diagnose er skyld i eller fremadrettet kan være skyld i, så at hindre forværring også en stor del af fysioterapi – forebyggelse!!

Hvorfor bruge min vederlagsfri henvisning hos Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus

Fordi vi er de bedste, har den bedste lokation og så har vi bare en god stemning i huset.

Ja mere behøves der ikke at siges 🙂

Fordi vi gør en dyd ud af at hjælpe den enkelte til at nå sine mål – dit mål er vores fælles mål. Vi  tilbyder mindre hold på forskellige tider om dagen, vi har rene vederlagsfrihold, men også blandede hold med mange forskellige mennesker. Vi har nogle gode, sikre maskiner og redskaber generelt og sidst men ikke mindst, så har vi lyse lokaler med nem adgang.

Lægen

Lægen skal altid indover en vederlagsfri henvisning. Henvisning gælder i et år afgangen. Lægen kan godt skrive formålet med træningen, men oftes er målsætningen med fysioterapi en aftale mellem den enkelte patient og fysioterapeuten. Antal af behandlinger er ikke fastlagt af lægen,  henvisningen, diagnose eller patientforening, det er ud fra det mål der er i den enkeltes tilfælde, hvilket er fysioterapeuten som vurdere og fastlægge dette. Læs mere under Hvor lidt og hvor meget.

Vi ved alle at motion er vigtig for os.

Når man er ramt af en kronisk sygdom som har store konsekvenser for ens fysisk og dermed funktion, kan det være vanskeligt at finde og holde motivationen for at holde sig igen. Det vigtigste er ofte at man kommer afsted, så øges motivationen samtidig og den gode følelse bagefter er ikke til at tage fejl af. Der er altid noget der kan trænes.

Kan ikke komme ud af døren

Hvis man ikke er i stand til at komme på klinik, kan lægen give en henvisning til vederlagsfri fysioterapi i hjemmet. Så vil fysioterapeuten komme til dig. Fysioterapien er her på samme måde som på klinikken, bare uden en cykel og div andre redskaber, men formålet er at forbedre den enkeltes funktion, så dagligdagens funktioner bliver lettere for den enkelte.  Ved fysioterapi i hjemmet er der kørselstillæg som ikke er vederlagsfrit.

Hvor lidt og hvor meget?

Super det vil sige med en henvisnings til fysioterapi kan jeg komme så tit jeg vil eller fysioterapeuten kan komme hjem til mig 3 x om uge…  Øv nej sådan er det desværre ikke, til trods for man har en kronisk sygdom, så har den enkelte også selv et stort ansvar. Ud fra vores erfaring om behovet for træning har vi nogle anbefalinger og de indeholde også selvtræning uden for vores regi.  Vi tester løbende vores patienter for funktionsændringer, det er disse test vi ligger til grund for vores beslutninger om behandlingsfrekvens. Hertil er vigtig at sige for alle mennesker der gælder udsagnet “use it or lose it” vi skal alle vedligeholde vores færdigheder. Det er ikke alene fysioterapeutens opgave at stå for denne del. Patienten har et ansvar for selv at være aktiv, for at kunne fastholde funktion. Er patienten ikke i stand til dette på egenhånd, eks pga kognitive udfordringer, er det hjælpere omkring den enkelte der er med i dagligdagen der er med til at vedligeholde evne til eks påklædning, trappegang, ind / ud af bil etc.  Men vores opgave er at bevare motivationen og guide til at kunne træne bedst mulig, så funktionsfærdigheder forøges eller bevares.

Opnåes et mål ikke, kan årsagen godt være at patienten ikke har fået lavet sine hjemmeopgaver. Så skal vi se på hvorfor dette ikke bliver lavet, måske er de for svære, så skal der justeres. Men løsningen er ikke blot at sætte fysioterapien op, det er ikke det den vederlagsfri ordning er for.

Vil du igang, så kontakt din egen læge for en snak om mulighed for en vederlagsfri henvisning. Du kan bestille en tid ved at ringe til os på telefon 26362789 eller via linket herunder kan du bestille tid. For at første aftale er vederlagsfri for dig, skal der være en gyldig vederlagsfri henvisning.

Hvem skal jeg booke tid hos?

Her kan du booke ved den første, som har en ledig tid. Vi er gode til at spare med hinanden, hvis vi ved der er en kollega, der er bedre inden for lige præcis det du fejler.